P.H.U. Wojciech Górecki Stacja Paliw Auto Serwis

Nasi pracownicy od lat tworzą silny i doświadczony zespół. W swojej pracy każdego dnia wykazują się zaangażowaniem, sumiennością, rzetelnością, a ich kompetencje i doświadczenie stanowią postawę zaufania naszych Klientów.

Umów się na wizytę w Auto-Serwis

O firmie

Firma P.H.U. Wojciech Górecki Stacja Paliw Auto Serwis powstała 15 czerwca 1997 roku i początkowo zajmowała się sprzedażą paliw. W miarę dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa podjęto strategiczną decyzję o otwarciu stacji kontroli pojazdów. Swoją ofertę adresujemy do klientów indywidualnych oraz firm z wielu branż.

Oferta

Kompleksowe usługi motoryzacyjne.

Serwis

Serwis

 • Naprawy samochodów osobowych i dostawczych
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów osobowych i ciężarowych o dmc>3,5t
 • Ustawianie geometrii kół pojazdów osobowych i ciężarowych
 • Diagnozowanie i naprawa uciążliwych stuków i hałasów
 • Serwis klimatyzacji pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z ozonowaniem
 • Naprawy i diagnostyka systemu AdBlue
 • NOWOŚĆ: serwis pojazdów z napędem elektrycznym
Stacja kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów

 • Badanie okresowe samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5t
 • Badanie okresowe samochodu ciężarowego i specjalnego, ciągnika samochodowego siodłowego powyżej 3,5t do 16t d.m.c., naczep i przyczep ciężarowych, autobusów, ciągników i przyczep rolniczych
 • Sprawdzanie okresowe tachografów: naprawa, obsługa i legalizacja tachografów
 • Ważenie pojazdów ciężarowych
Stacja paliw i sklep

Stacja paliw i sklep

 • Sprzedaż paliw

        – większe bezpieczeństwo i wygoda podczas tankowania

        – nowy kanał komunikacji z klientem- multimedialne wyświetlacze

        – nowoczesne dystrybutory z możliwością preselekcji- klient wybiera ilość paliwa lub kwotę za jaką chce zatankować

 • Sprzedaż części samochodowych
 • Sprzedaż artykułów motoryzacyjnych
 • Sprzedaż artykułów spożywczych
Myjnia samochodowa

Myjnia samochodowa

 • Myjnia ręczna
 • Myjnia automatyczna

Serwis

 • Naprawy samochodów osobowych i dostawczych
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów osobowych i ciężarowych
 • Ustawianie geometrii kół pojazdów osobowych i ciężarowych
 • Diagnozowanie i naprawa uciążliwych stuków i hałasów
 • Serwis klimatyzacji pojazdów osobowych i ciężarowych wraz z ozonowaniem
 • Naprawy i diagnostyka systemu AdBlue
 • NOWOŚĆ: serwis pojazdów z napędem elektrycznym

Serwis - cennik

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH O DMC>3,5T

Ustawianie i kontrola zbieżności kół pojazdów ciężarowych 200 zł

Naprawa i diagnostyka systemu Adblue 200 zł

Komputerowa diagnostyka pojazdów ciężarowych 150 zł

Obsługa układów klimatyzacji pojazdów ciężarowych 100 zł

Naprawa wg roboczogodziny + materiały wg cennika

 

KLIMATYZACJA OSOBOWE, CIĘŻAROWE I MASZYNY ROLNICZE
Regeneracja czynnika R134a 30 zł
Odgrzybienie układu klimatyzacji (ozonowanie lub ultradźwięki, ewentualnie chemicznie) 30 zł
Uzupełnienie czynnika R134a 30 zł + wg ilości czynnika
Regeneracja czynnika R134a + barwnik fluorescencyjny + olej 25 zł
Kontrola szczelności na podciśnieniu i na rozprężanie 10 Bar 10 zł
Kontrola szczelności detektorem R134a 10 zł

Kontrola szczelności barwnikiem fluorescencyjnym 10 zł

Naprawy układów klimatyzacji według roboczogodziny- według roboczogodziny
PODŁĄCZENIE MASZYNY 75 zł (OLEJ + GAZ + BARWNIK WG CENNIKA)

Ustawianie geometrii kół pojazdów osobowych 100 zł

Naprawa pojazdów osobowych z napędem elektrycznym 75 zł/roboczogodzina

CB RADIO
Dostrajanie 50 zł

Montaż (+ wg potrzeb cena użytych materiałów )

Drobne naprawy według r.g.

Stacja kontroli pojazdów

 • Badanie okresowe samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5t
 • Badanie okresowe samochodu ciężarowego i specjalnego, ciągnika samochodowego siodłowego
  powyżej 3,5t do 16t d.m.c., naczep i przyczep ciężarowych, autobusów, ciągników i przyczep rolniczych
 • Sprawdzanie okresowe tachografów: naprawa, obsługa i legalizacja tachografów
 • Ważenie pojazdów ciężarowych

Stacja kontroli pojazdów - cennik

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów

i usług VAT)

1

Okresowe badanie techniczne:

 

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.22

motorower

50,00

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

 

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

toksyczności spalin

14,00

2.7

poziomu hałasu

20,00

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

 

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

 

1) 

W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) 

 Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) 

W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) 

Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) 

Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

 

Użyte w tekście skróty oznaczają:

 

m.w.   – masa własna pojazdu,

 

d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 

SPRAWDZANIE OKRESOWE TACHOGRAFÓW: NAPRAWA, OBSŁUGA I LEGALIZACJA

TACHOGRAFY ANALOGOWE
Sprawdzenie (legalizacja) 260 zł

Instalacja, naprawa według r.g.

TACHOGRAFY CYFROWE
Legalizacja tachografu 270
Odczyt z karty kierowcy 35
Pobranie danych z tachografu 50
Montaż tachografu według r.g.
Naprawy tachografu według r.g. + wymiana uszkodzonych elementów wg. cennika

 

WAŻENIE POJAZDU CIĘŻAROWEGO

Ważenie pojedynczej osi 100 zł

Stacja paliw i sklep

 • Sprzedaż paliw

        – większe bezpieczeństwo i wygoda podczas tankowania

        – nowy kanał komunikacji z klientem- multimedialne wyświetlacze

        – nowoczesne dystrybutory z możliwością preselekcji- klient wybiera ilość paliwa lub kwotę za jaką chce zatankować

 • Sprzedaż części samochodowych
 • Sprzedaż artykułów motoryzacyjnych
 • Sprzedaż artykułów spożywczych

Stacja paliw i sklep - cennik

Cennik w przygotowaniu.

Myjnia samochodowa

 • Myjnia ręczna
 • Myjnia automatyczna

Myjnia samochodowa - cennik

Cennik w przygotowaniu.

Umów się na wizytę

Galeria

Kontakt

P.H.U. Wojciech Górecki Stacja Paliw Auto Serwis

09-200 Sierpc
Płocka 48a

tel. (24) 275 06 66

Napisz do nas:
E-mail: autoserwis@auto-serwis.net

PROJEKT:
„Kompleksowe wyposażenie stacji kontroli pojazdów i autoserwisu oraz zakup nowoczesnych dystrybutorów paliw inwestycją w rozwój firmy P.H.U. Wojciech Górecki Stacja Paliw Auto Serwis w Sierpcu”

Wartość projektu: 1 176 765,60 PLN
Wysokość dofinansowania z EFRR: 361 781,76 PLN
Okres realizacji: 2014.07.01 – 2015.03.31

Główny cel projektu, jakim jest podniesienie konkurencyjności firmy P.H.U. Wojciech Górecki Stacja Paliw Auto Serwis w Sierpcu zostanie zrealizowany poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia stacji kontroli pojazdów z częścią naprawczą, wdrożenia wyników pracy badawczo-rozwojowej oraz zakup ekologicznych i innowacyjnych dystrybutorów paliw.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.